Burdasınız : Anasayfa > T > Tanzimat Nedir


Sponsorlu Baglantilar

Sorunu sor hemen cevaplansin..
Ekleyen : admin Okunma : 22369
Ekl.: 21-03-2014 Gün.: 21-03-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • Tanzimat Anlamı Tanımı
 • Tanzimat Nedir
 • İlgili Yazılar

  01 | Tanzimat
  02 | Rönesans
  03 | 2. Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler
  04 | Reform
  05 | 2. Mahmut ile 3. Selim Reformları Arasındaki Farklar
  06 | 2. Mahmut Dönemi Islahatları
  07 | Reform Hareketleri
  08 | Nizam-ı Cedid
  09 | Osmanlı Reformu
  10 | Reform Hareketlerinin Sonuçları
  11 | Reformun Nedenleri
  12 | Reformun Almanyada Ortaya Çıkmansının Nedenleri
  13 | Tanzimat Edebiyatı 2.Dönem Sanatçıları
  14 | Tanzimat Edebiyatı 1.Dönem Sanatçıları

  En Son Eklenenler

  08 | Yakıt Yakıt

  Tanzimat Anlamı Tanımı

  1. İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.
  2. tar. Sultan Abdülmecit zamanında, 1839'da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem: “Tanzimat Dönemine göre değerlendirirsek Meşrutiyette devlet adamlarının tiyatroya ilgisi pek gevşekti.” -M. And.
  3. Tanzimat : 1839'da Reşit Paşa'nın öncülüğünde devlet yönetiminde, toplumsal yaşayışta, düşünde Batı'ya yöneliş dönemine verilen ad.

  Tanzimat Nedir

  Tanzimat : İdari işlerin düzenli bir hale konulması ve bunun için alınan tedbirler ve yapılan işler, ıslahat, reform.
   
  Tanzimat, (Osmanlıca: تنظيمات) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir. Batı dillerinde genellikle Osmanlı Reformu (İng: the Ottoman Reform) deyimi kullanılmaktadır.
   
  Müfredatımızda Tanzimat Dönemi 1876'da II. Abdülhamit'in tahta çıkması ve Meşrutiyet'in ilanıyla sona ermiş kabul edilir. Ancak genel anlamda Osmanlı Reformunun 1922'de Osmanlı Devletinin sona ermesine dek sürdüğü de söylenebilir.
   
  Tanzimat çağının önde gelen siyasi liderleri 1839-1855 döneminde Mustafa Reşit Paşa, 1850'lerin başından 1871'e kadar da Âli Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa'dır. Fuat Paşa'nın 1868'de, Âli Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra reform süreci krize girmiş ve uzun süren bir siyasi istikrarsızlık dönemi yaşanmıştır.
   
  Tanzimat'ın başlangıcı III. Selim (1789-1807) veya II. Mahmut (1808-1839) dönemine indirilebilir. Birçok tarihçiye göre Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da lağvı reform hamlesinin asıl başlangıç noktasıdır.
   
  Reformun ana gerekçesi, Avrupa'nın askeri, teknik ve ekonomik alanlardaki gelişimi karşısında çaresiz kalan Osmanlı Devleti'ni yeni düzenlemelerle ayağa kaldırmaktır. Napolyon'un Mısır'ı işgalinden (1798-1799) sonra bu ülkede Mehmet Ali Paşa tarafından başlatılan reform hamlesi, Osmanlı yönetimine örnek olmuştur.
   
  Bunun yanı sıra gayrimüslim tebaanın Balkanlar'da Sırp ve Yunan ayaklanmalarına yol açan hoşnutsuzluğuna karşı, Osmanlı toplum dokusunun yeni bir adalet ve eşitlik anlayışıyla onarılması, "Osmanlı vatandaşlığı"nın ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Osmanlıcılık fikri bu bakımdan Tanzimat'ın yönlendirici düşüncesi olarak kabul edilebilir.

  Ayrıca Bakınız:
   1 - Tanzimat Fermanı
   2 - Tanzimat Dönemi
   3 - Tanzimat Dönemi Edebiyatı
  En Cok Okunan Yazilar

  04 | Paragraf Paragraf
  08 | Düzlem Düzlem
  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor